O reviji


Revija Koraki v znanost je namenjena predstavitvi raziskovalnega dela dijakov II. gimnazije Maribor. Veliko število raziskovalnih nalog, ki jih vsako leto pripravijo naši dijaki, je bila vzpobuda, da se nekatere izmed njih predstavijo tudi v obliki poljudnih strokovnih člankov.

Revija je namenjena predvsem srednješolcem, ki jih zanima raziskovalno delo in njihovim mentorjem. Izdaja se v spletni obliki, vsi objavljeni članki so prosto dostopni.

Prvi koraki uvajanja v znanost niso vedno lahki, tudi zaradi pomanjkanja virov v slovenskem jeziku in njihove visoke strokovne ravni. Upamo, da bo revija zapolnila to vrzel in bo v pomoč ter vzpodbudo novim rodovom mladih raziskovalcev.